Spela "Mot alla odds"

Mot alla odds / Faktawebben

På flykt

Här finns information om mänskliga rättigheter och internationella överenskommelser. En del artiklar beskriver situationer där förtryck förekommer och insatser som olika FN organ gör för att förebygga och motverka övergrepp och kränkningar.

Begreppet asyl har funnits i tusentals år. I faktawebben kan du läsa om asyl i historien och hur man söker asyl i modern tid. Det finns också beskrivet vem som är flykting och vilka lösningar som finns, vidarebosättning, frivilligt återvändande eller integration i det första asyllandet. Vi berättar vad Nansenpriset är och vem Fridtjof Nansen var.

Flyktingar berättar i intervjuer och i korta filmsekvenser om vad som ledde fram till deras beslut att fly hemlandet och om upplevelser under själva flykten. De delar med sig av sina erfarenheter från den första tiden i asyllandet och berättar om sina motgångar och framgångar då de skapat sig en ny tillvaro.

En flykting som ska skapa sig ett nytt liv i exil, ställs inför en rad utmaningar. Man ska lära sig ett nytt språk, få ett jobb, lära känna en kanske tidigare okänd kultur och få vänner. I faktawebben kan du läsa om diskriminering, svårigheter på arbetsmarknaden och om eventuella följder av att känna utanförskap. Men du kan också läsa om vad enskilda individer, FN organ, myndigheter och organisationer gör för att främja tolerans, respekt och värdegemenskap.

Vill du veta mer om de här frågorna besök gärna:

www.unhcr.se
www.unhcr.org

UNHCR:s regionkontor för de baltiska och nordiska länderna

Kunskapstest om flyktingar
Kunskapstest om flyktingar